*** DEBORAH KAUT, TRAINERIN VUN SHOW GRUPP ASS ËNNERT DEN TOP 10 BEIM WORLD DANCE CUP 2017 !!! *** DEBORAH KAUT, TRAINERIN VUN SHOW GRUPP ASS ËNNERT DEN TOP 10 BEIM WORLD DANCE CUP 2017 !!! /marquee> /marquee>

acro dane workshop  !!!

Für alle 9 bis 13 Jährigen besteht die Möglichkeit an diesem Workshop teilzunehmen,

auch wenn sie keinen Handstand oder Rad beherrschen.
Anmeldung allerdings nur bis zum 15. Juli 2017

World Dance Cup 2017  Offenburg  Germany JSA Junior Solo Acro Dance

BRAVO !!!!

Deborah Kaut trainerin vun eiser Show grupp

ass ënnert den TOP 10  beim  DANCE WORLD CUP 2017 zu offenburg ginn ,

FÉILICTATIOUN FIR DÉI VERDINGTEN  9TE PLAZ. 

Deborah Kaut - Contempory- Euregio Dance Cup 2016

deborah kaut  huet sech qualifizéiert fir den world dance cup !!!

 


DEN SGHOUSEN SICHT ËMMER NEI MOTIVÉIERT LEIT FIR AM COMITÉ ENG HAND MAT UZEPAAKEN!

ET AS DÉI AARBECHT DÉI ET ERLAABT DE CLUB OPRECHT ZE HALEN,

FIR DASS ÄR KANNER VIRUN TURNEN KENNEN KOMMEN.

 

FÄERT NET AN SCHWÄTZT EIS UN!


ËNNERSTËTZ OCH DIR EIS KANNER A MAACHT EEN DON

 Mat der Mentioun: DON SG HOUSEN

Compte SGHousen

BGL IBAN LU73 0030 2380 7167 0000

BCEE IBAN LU21 0019 4255 5759 4000

Affiliée à la Fédération Luxembourgeoise de Gymnastique